گالری رسانه

Women's views on the values of Afghan women, the protection of human rights, their achievement and their support to the country's security forces.

دیدگاه زنان در مورد ارزش های زنان افغان، حفظ حقوق بشری، دست آورد های آنان و حمایت از نیرو های امنیتی کشور.

د افغان میرمنو د ارزښتونو، بشري حقونو ساتنې، د هغوی لاسته واوړنو او هیواد د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه د ښځو آندونه.

د مور ورځې په مناسبت د حسینه صافي د ښځو چارو وزارت سرپرستی پیغام.

پیام حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان به مناسبت روز مادر.

Hasina Safi, Acting Minister of Women's Affairs Message on the occasion of Mother’s Day.

پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی و بانوی اول کشور به مناسبت روز مادر

President Ghani and First Lady’s message on the occasion of Mother’s Day

د مور ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غني او لومړۍ میرمنې پیغام