آمر تدارکات

mowa_af
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۵:۳۱
mowa

Publish Date

Closing Date

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 12/7/1399 الی 22/7/1399 برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های: وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و www.jobs.af به اعلان گذارد.

از تمامی کاندیدان واجد شرایط خصوصاً طبقه اناث تقاضا می گردد تا به جهت حضور پُر رنگ شان در اداره خدمات ملکی در پروسه رقابتی این وزارت اشتراک نمایند.

نوت: از تمام کاندیدان محترم تقاضا می گردد تا به منظور جلوگیری از شیوع ویروس(کرونا) و تطبیق موارد بهداشتی و هدایات وزارت محترم صحت عامه جمهورس اسلامی افغانستان تا حدالامکان فورم های درخواستی و اسناد تجارب کاری  تحصیلی خویش را از طریق آنلاین به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند:

Mowa.r.hrd@gmail.com  - csc.mowa@iarcsc.gov.af

طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:

1-    جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.

2-    فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3-    هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.

4-    متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.

5-    کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و تصدیق از ثبت و راجستر مرجع کاری و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.

6-    هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.

7-    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

8-    اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

9- از تمامی کاندیدان محترم تقاضا می گردد تا به منظور جلو گیری از ویروس کرونا، در حصه ارایه درخواست های خویش از طریق آنلاین جداً همکاری نماید.

 

 

عنوان وظیفه:

آمر تدارکات

بست:

(3)

وزارت یا اداره:

امور زنان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

معیین مالی و اداری

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت‌اثر (طبق ساختار تشکیلاتی)

کد بست:

001-13-90-38

تاریخ بازنگری:

10/06/1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه، تأمین هماهنگی فعالیت‌های تدارکاتی، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

 1. پیش‌برد اجراآت کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان‌های تجدید‍‎‌شده اداره و ارسال، به‌موقع آن به‌اداره تدارکات ملی و سایر ادارات ذیربط؛
 2. نظارت از طرح، ترتیب و تأیید اسناد داوطلبی، شرطنامه‌ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ‌گیری، اعلانات‌تدارکاتی، درخواست برای ارایه پیش‌نهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات، جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه‌های تدارکاتی مربوطه؛
 3. نظارت و پیش‌نهاد، تثبیت معیار‌ها و شرایط اهلیت و شایسته‌گی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات؛
 4. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه‌های تدارکات طبق قانون تدارکات، مقرره، طرزالعمل‌ها و سایر اسناد معیاری تدارکات؛
 5. پیش‌نهاد تعین هیأت‌های آفرگشایی، خریداری و سایر هیئت‌ها در صورت لزوم؛
 6. نظارت بر پروسه آفرگشایی و حصول اطمینان از صحت؛
 7. نظارت از پروسه نرخ‌گیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با در نظرداشت پالیسی‌های دولت؛
 8. نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد قراردادی، تطبیق، اکمال و اجرای به‌موقع آن؛
 9. ارایه مشوره‌های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، رؤسا و سایر کارمندان آمریت و اداره مربوطه؛
 10. نظارت از پروسه‌ها ارسال فورم‌های معیاری تدارکات به‌خصوص پیش‌نهاد اعطای قرارداد و نظارت پروسه اعطای قرارداد؛
 11. تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و قرا‌ردادیان و ارسال پیشنهاد محرومیت و شرکت‌های متخلف به اداره‌تدارکات ملی، طبق قانون تدارکات و طرزالعمل مربوطه؛
 12. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده و فراهم‌آوری تسهیلات در پروسه  اعطای قرارداد.

وظایف مدیریتی بست:

 1. ترتیب پلان کاری ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی آمریت، به‌منظور رسیدن به اهداف تعیین‌شده وزارت؛
 2. مدیریت، طرح، ترتیب و تأیید پلان تدارکاتی، ارسال به‌موقع آن به اداره تدارکات ملی و حصول اطمینان از تطبیق به‌موقع و درست‌ آن؛
 3. مدیریت و نظارت، در سیستم انتقال معلومات قرارداد‌ها به سیستم الکترونیکی (انلاین) اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی؛
 4. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات؛
 5. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت‌اثر، به‌منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آن‌ها؛
 6. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای آمریت مربوطه، به‌منظور مطلع‌ساختن رهبری وزارت؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت، سپرده می‌شود.

وظایف هماهنگی بست:

 1. ارایه مشوره‌های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و برنامه‌های اداره مربوطه؛
 2. انکشاف و انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ‌ها، سیمینارها و آموزش‌های جریان کار؛
 3. ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش‌های ریاست و سایر بخش‌ها، جهت حصول اهداف متوقعه وزارت.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. شرایط تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های: اداره‌عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک، اداره و منجمنت، مدیریت عمومی، حکومت‌داری و ارتباطات از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج از کشور؛ به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ترجیح داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حد اقل دو‌سال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل ویا خارج از کشور؛
 3. مهارت‌های لازم:  به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی، مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 4. موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام  اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
 5.  نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies