اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان در پیوند به قتل دو زن در ولایت های؛ کندهار و کابل

mowa_af

مردان مسلح ناشناس یک پولیس زن را در شهر کندهار روز گذشته، هدف قرار داده و با ضرب گلوله به شهادت رساندند تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی نپذیرفته است .

-همچنان خانمی در ناحیه هشتم شهر کابل با شلیک گلوله توسط برادر زاده شوهرش به قتل رسیده و قاتل از ساحه فرار نموده است.

وزارت امورزنان، حملات هدفمند به زنان را که در هر گوشه و کنار کشور، به شهادت می رسند به شدید ترین الفاظ تقبیح نموده و این عملکرد را خلاف تمام ارزش های اسلامی و حقوق بشری دانسته و نیز از تمام نهاد های کشفی، امنیتی ، عدلی  و قضای تقاضا به عمل می آورد، عاملان این رویداد ها را شناسای و در روشنای قوانین نافذه کشور مجازات نمایند؛ تا باشد چنین رویداد ها در آینده تکرار نگردیده و زنان با خاطر آرام به امورات کاری شان رسیده گی نمایند.

 همچنان این وزارت از  تمام علمای کرام تقاضا می نماید تا در جهت تبلیغ و آگاهی دهی  حقوق زنان از دیدگاه اسلام  از طریق خطبه های نماز جمعه، تبلیغ نمایند تا جلو همچو خشونت ها در آینده گرفته شود.

هیئت رهبری وزارت امورزنان