اعلامیه وزارت امور زنان در پیوند به صدور فرمان عفو و تخفیف مجازات محجوزین و محبوسین؛

mowa_af

بر بنیاد فرمان شماره 12 مورخ 29 /1/ 1400 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و بزرگداشت از هشتم ثور، روز پیروزی جهاد مردم افغانستان؛ قرار است به همین مناسبت عفو وتخفیف مجازات محکومین که به اساس حکم نهایی محاکم محکوم گردیده اند بعمل آید.

بر اساس فرمانِ جلالتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در نظر است تا در مجازات تعدادی از زندانیان؛ کاهش قابل توجه رو نما گردد، که خوش بختانه تعدادی زنان که در توقیف خانه های  مرکز و ولایات به سر می‌برند، نیز از مزایای این فرمان (سخاوتمندانه) مقام عالی ریاست جمهوری بهره مند می‌شوند.

در بند 2 ماده سوم فرمان مقام عالی ذکر گردیده است:« محکومین اناثی که دارای طفل شیر خوار بوده و به حبس الی مدت 5 سال محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده عفو از حبس رها گردند.»

در همین حال در بند سوم ماده هشتم این فرمان؛ وزارت امور زنان ج.ا.ا مکلف به تهیه محل مناسب بود باش  برای محبوسین که بر بنیاد این فرمان رها گردیده اند، شده است.

وزارت امور زنان ج.ا.ا افغانستان ضمن ابراز تبریکی هشتم ثور، روز پیروزی جهاد مردم افغانستان؛ از جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص صدور فرمان (عفو و کاهش مجازات محجوزین و محبوسین ) به ویژه زنان، اظهار سپاس و شکران می نماید. در همین حال این وزارت بر تطبیق به موقع هدایت مبنی بر تهیه مکان مناسب رهایشی برای زنان تازه رها شده؛ الی حضور محرم شرعی شان متعهد می‌باشد.

هیئت رهبری وزارت امور زنان